Family Asleep, Milan Terminus

Oils, 84" x 43", 1959